Om stiftelsen

stiftelsens formål

Stiftelsen Kildespeilet

Stiftelsen har som formål å bevare og tilgjengeliggjøre Bodvar  Schjelderup sitt arbeid som omfatter bl.a. skrifter av alle slag,  modeller, figurer, malerier og tegninger.

Medlemmer i stiftelsen

Bodvar Vilads Schjelderup

Bodvar Vilads Schjelderup

Styrets leder

Storm Ild Stilla

Storm Ild Stilla

styremedlem

Gunnar Kåre Hansen

Gunnar Kåre Hansen

styremedlem

Har du lest noen av Bodvars bøker?

Bodvar har utgitt masse bøker, både på Norsk og engelsk

Kan man se det usynlige?

Les Bodvars kildespeil-teorier