Kildespeilet – se det usynlige

Det er her; har alltid vært her … det ordløse språket som snakker i bilder. Det er eldre enn ordene og er ikke påvirket av skiftende tiders tanker, eller av oversettelser fra språk til språk. Derfor er det et korrektiv til mangt som ordene ikke alltid fikk med seg eller ofte har ignorert.

Det ordløse språket har ikke de rike uttrykksmåtene som ordenes språk gjør bruk av, men det er presist og vel verdt å ta på alvor. I tro på at ordene var dekkende nok, har vi glemt å lytte til det så lenge at vi nå ofte trenger veiledende ord som lyttehjelp. Øyet må få erfare at det kan lytte …

Samlingen ‘Se det usynlige’ søker å vise hva den ordløse informasjonen tilbyr oss. Det meste er visuelle fortellinger, der tall, proporsjoner og tallkoder ofte blir en del av poenget. Temafeltet kan nok virke vel spredt, men her gjelder en inne-bygd idé: at alt hører sammen. Og det er ikke bare en idé.

Derfor er så vel fysiske som symbolske tema inkludert i denne presentasjonen. I mange sammenhenger spiller forholdet mellom tro og tanke en vesentlig rolle; det gjelder kompasset vi styrer etter. Ett og annet vil kanskje provosere. Det har jeg selv erfart. Men velbrukte tanker trenger ofte synet av friske spor …

Bodvar

(september 2023)