EX-01 STEINENE SYNGER
EX-01 STEINENE SYNGER

BODVAR SCHJELDERUP / FREDAG / 1989   

Vandreutstilling.  56 fargeplansjer 60×60 cm, med hengslede over- og underdeler
for henholdsvis titler og tekster (fullt utfoldet 60×120 cm).
Transport i skreddersydd container; vekt 390 kg brutto.
Til bordmontasje i rekke; minimum bordbredde 120-130 cm (evt med to mindre bord eller pulter i bredden) – se fotos.
Tekster på norsk, engelsk, tysk og fransk.  Egne teksthefter på svensk, ungarsk, russisk, estisk og latvisk.

EX-01 STEINENE SYNGER vandreutstilling av Bodvar Schjelderup

Emnene:

HELLIG GEOMETRI – EKSEMPLER OG KODER;
DEN STORE PYRAMIDE: FORKLARENDE SYMBOLER OG GEOMETRISKE KODER;
TRANSISJONSNØKKELEN – SOM KOMMENTATOR TIL PYRAMIDEN ETC.;
DET STORE EXODUS: VANDRINGENS MØNSTER OG RELASJONEN TIL PYRAMIDEN;
JESUS:  NØKKELSTEDENE, KARTRELASJONENE, OG FORHOLDET TIL PYRAMIDEN;
JERUSALEMS HELLIGE GEOGRAFI: TEMPELPLASSEN, OG KODER FOR JESU STEDER;
AVSLØRENDE NIVÅSAMSPILL I DEN STORE PYRAMIDE OG JESU LIVS LANDSKAP.

Vist i Norge:  Trondheim (Olavsfestdagene); Oslo (Oslo Rådhus)

Vist i utlandet:  Nederland (Eindhoven tekn. universitet);  Ungarn (den
nasjonale kulturfestivalen og i det Tekniske universitetet i Budapest, og på
den høyere tekniske skolen i Pecs); Tyskland (Düsseldorf/Neuss – verdens-
kongress); Estland (Tallinn og Tartu); Russland (Moskva – kongresser).

(Bestill denne utstillingen for visning i ditt eget kulturelle miljø!)