helligfjell

h – 1 sju søstre på roma-meridianen

to millioner vandrere slår leir

Den geografisk-symbolske forbindelsen mellom Roma og Alsta, begge med sju høyder som kjennetegn, er tema på billedsettene A og B. Tallet 7 kan vise til tempellysestaken med sju lamper. Et enda eldre forbilde er ukens sju dager- et tidsmål tallet er alene om å definere. . . .

h – 2 sjudelt krans favner kloden

sjudelt krans favner kloden

En krans av sju hellige fjell favner om jordkloden. De høyeste på hvert av de store kontinentene hører med, sammen med Japans Fuji, Tenerifes El Teide og nordindianernes Shasta. Det lengst øst peker imidlertid ikke opp mot himmelen, men mot øst, mot soloppgangen …

h – 3 kailash

kailash

Verdens helligste fjell? Et pilegrimsmål for flere religioner, i den bakre Himalaya-raden i Tibet, nær grensen til Nepal. Så vanskelig tilgjengelig at mange har dødd underveis. Det assosieres gjerne med det legendariske helligfjellet Meru. Med et ansikt som den som har sett det, ikke så lett glemmer, inngir det en opplevelse av noe umåtelig opphøyd. Det faller ikke inn i rekken av de sju fjellene omtalt
på side 02, men har sin egen grunn til plasseringen. I rammen for Asia deler det V-Ø-lengden i forholdet 1 : 2, og S-N-distansen i forholdet 1 : 3. Kailash tilhører Asia. Det er Asias hellige fjell.

h – 4 sinai og snøhetta

sinai og snøhetta

Finnes det fjell med overordnet symbolrolle? Sinaifjellet har denne karakteristikken, som stedet der Moses mottok Lovens Ti bud. I Norge gir Snøhetta ekko, som dronningen i eidsvoldsmennenes motto: «Enige og tro … ». Og: de to lovfjellene høyde er like: +2286 meter.

h – 5 et nivå for hellig avskjed

moses dør på neboberget – 1557 uc over havflaten – og blir ‘lagt i grav av sin gud’ …

1557 uc = 2628 fot –
et tallsymbol for oppstigning

jesus tar avskjed på olivenberget og en sky henter ham opp, 1557 uc over havflaten.

1557 uc = 2628 fot –
et tallsymbol for oppstigning

Moses gikk ut av tiden på fjellet Nebo, øst for Jordan-elven. Jesus tok avskjed med sine disipler på Olivenberget ved Jerusalem. Begge avskjedsnivåene er +1557 uc (hellige alen), som er identisk med 2628 (pyramide)fot. Og tallet 2628 er primært symbol for ‘oppstigning’ …

h – 7 hellig likklede forteller

mt. everest / sagarmatha 8850 m

foto : Gunther Hagleitner / Flickr

sinaifjellet / jabal musa 2285,5 m

foto : Alljengi / Flickr

Verdens høyeste fjell måler seg mot Sinaifjellet. Det ene strekker seg så langt som mulig mot himmel. Det andre antyder hvor langt Himmelen strakk seg for å hellige verden. En forunderlig fortelling ligger innbakt i forholdet. Det samme er å finne i det hellige likkledet fra Jesu grav ved Golgata. Forholdet minner oss om himmel-og-jord-pakten – også ved duken fra gravrommet. Den er forvart i Johannes-Døper-katedralen i Torino. Vil uenige forskere lytte … ?

h – 8 hellifjell feirer oppstandelsen

Del H – ‘helligfjell’ – viser en (overraskende!) relasjon mellom dimensjonene på Jesu likklede og forholdet mellom høydene på to fjell: jordens høyeste (Mt Everest) og Sinaifjellet. Tolket slik: Så
høyt strekker Jorden seg; så dypt stiger Himmelen ned … et signal om himmel/jord-pakten. At Likkledets firkant har samme forholdstall understreker symbolikken. Så spurte jeg meg: Hva med Likkledets by, Torino, i forhold til oppstandelsens Jerusalem? Det jeg fant, var tre likklede-lengder (alias Mt Everest – a) og tre breddemål (alias Sinaifjellet – b). Ble kartet et bekreftende dokument?