fokus på europa 2

D2-1 – primær poligontrio i samspill

primær poligontrio i samspill

(a) Sekskanten når fra grunnlinjen opp til 60 grader n.br. (b) Kvadratet og trekanten er sam­menstilt som ‘verdenskrystall’ og fyller resten av feltet. Ettersom breddegradspennet på 30 grader og europarammen ikke er direkte beslektede fenomener, kan samspillet være en inner­tier oppnådd i blinde. Men at det er der, sier noe om geometriske gåters skjulte evner.

D2-2 – trekanten i europarammen

trekanten i europarammen

Alsta med de Sju søstre ligger slik til at de fyller ut det nedre kvadratet i europarammen. En likesidet trekant med rammebunnen som grunnlinje når til Trondheim. Det betyr at doblingene av Betlehems og Merónfjellets breddegrader har anviste plasser i denne geo­metrien. Midtmeridianen passerer over Padre-Pia-senteret på Monte Gargano – en fin detalj knyttet til et hellig forbilde. Pyramidemeridianen deler bunnkanten i 4 : 1 – Pyramidekroppens egen kode. lnnersirkelen er kjerne med den ytre som mantelskjold.

D2-3 – parløp mot sju søstre

parløp mot sju søstre

Dobbeltkvadratet hviler på 30 grader n.br og strekker seg mot nord, til Alsta (a). Dit når også meridianaksen fra Roma via København (b). I det første tilfellet markerer London midten; i det andre gjør København det. Det gjelder m.a.o. to ‘konkurrerende’ doblinger. Ikke bare når de frem, begge, men midtsymbolene London og København har en egen forbindelse seg imellom: via et ‘treklangtriangel’ (skravert; med vinkelrelasjonen 1:2:3).

D2-4 – en juvel for sju søstre?

en juvel for sju søstre?

En juvel, ja, rnen ikke så mye for søstrene som for hånden som plasserte dem der. Roma, Torino, London og Moskva og flere til er med i et stort anlagt samspill. Sekskanten løfter seg, styrt av Roma-meridianen, fra Pyramideparallellen og helt til Alsta. Like stram og like spill-levende som en Petter-Dass-salme. Er også han med? Som den som trakk opp sporet Alstahaug-København?

D2-5 – europafeltet og torghatten

europafeltet og torghatten

Figuren er sannsynligvis mer kuriøs enn viktig. Men når ting går opp, har de gjerne en fortelling i bakhånd. ‘Den smilende pavens’ fødested ligger på meridianen. Hans brå død ble et signal om et gjennombrudd – ett som uteble på overflaten, men fikk betydning for all ettertid. Både Nasaret og Torghatten handler om nettopp det: gjennombrudd. Begge brøt overflaten.

D2-6 – tegn på innvielse?

tegn på innvielse?

Den Store Pyramide definerer bunnlinjen. I trinn nordover finner vi Marias Efesos, Likkledets Torino, Stonehenge og Chernobyl, og Aggersborg med den store ringborgen. Seks trinn fra bunnen sitter Alsta med de Sju søstre på parallellen som dobler åpenbaringsstedet Har Merón’s breddegrad. Er ikke dette samspillet mellom Pyramiden og Alsta i seg selv en … åpenbaring?

efesos: marias siste bosted  fatima: mariaåpenbaringer 1917  rupelmonde: mercators fødested  duisburg: mercators dødssted

D2-7 – kvadratet moskva- medjugorje

kvadratet moskva- medjugorje

Vinkelen på 45 grader inviterer kvadratet som tema. Den initierende diagonalen Moskva­Medjugorje (med Chernobyl som bagasje) smitter over i nye kombinasjoner, der både det Hellige likkledets Torino, Stonehenge og Nasaret-doblingen Torghatten faller inn i mønsteret. ‘Mariabeltet’ er kvadratenes grunnlinje.

D2-8 – et helliget europa? – 1

et helliget europa? - 1

Europas ramme har kontinentkodens proporsjon, pi : 4 (= 1 : 1,2732). Hvorfor skulle den gjelde Europa som ikke er noe selvstendig kontinent? Kan det skyldes en årsak av et annet slag enn den rene geometrien? Er Zagrebs plass i midtmeridianen en nøkkel? Jeg lot et kvadrat fylle rammen nord for Zagreb. Det nådde til Europas kontinentale nord­kapp, Kinnarodden. Så målte jeg restarealet sør for Zagreb -et langstrakt rektangel jeg gjenkjente pga proporsjonene, 1: 3,87. Proporsjonene til Jesu likklede. Men hva kan det bety -i denne settingen?.

D2-9 – et helliget europa? – 2

et helliget europa? 2

Det gjaldt ikke bare kvadratet og likkledet. Det gjaldt også høydene på to fjell: Mount Everest, +8850 m, og Sinaifjellet, +2285 m. Det ene strekker seg som for å nå himmelen. Det andre lar Himmelen komme til Jorden for å hellige den. Så høyt mot så lavt. Mt Everest har kvadratet som kjennetegn; Sinaifjellet har Likkledet. En dualitet, bildet av en hellig pakt. Lagt inn over Europa med hensikt. Everest fyller mellom kantmeridianene, men et Sinai må til for å fylle spen­net den andre veien. Ser vi her et bilde av et helliget Europa?- slik Europa var ment å bli … ?

D2-10 – nytt format fra 30 gr nord

nytt format fra 30 gr nord

Pyramiden ved 30 gr nord viser at forlengelsen har ting å fortelle. Hele feltet får formatet 5 : 7. c De SxS i sør er et rent kvadrat som spenner fra Pyramiden til Trondheim. Med bl.a. Zagreb og Berlin på delelinjene gir nettet plassbillett til symbolske meldinger, som Fredsprisens Oslo. d Restfeltet i nord byr på stikkordet ’10’ – som er summen fra 1 til 4, men som også har andre meldinger på lager. Kanskje slik som på den neste illustrasjonen …

D2-11 – signaler om paktens ark?

signaler om paktens ark?

Her merker to kvadrater seg ut. Det ene (e-g) spenner fra Pyramiden til Trondheim. Det andre (e-f), fra Zagreb til europeisk fastlands-nordkapp. Feltet i midten (e) hører med i begge.
e Feltet har formatet til Paktens Ark. Rutenettet viser både lengdesnitt og tverrsnitt, og kart­feltet byr på symbolsterke navn. Men hva har Arken her å gjøre? Skal den påminne om alle tings egentlige sentrum -den evige loven? Mellom soner på ti og ti (f, g): De Ti budene, både i kistebunnen (g) og over ‘nådestolen’ av gull (f), holder fast på kisten de fikk for aldri å bli glemt.