fokus på skandinavia

F-1 – den norske rammen

den norske rammen

Mercator-kartet -kartet som viser korrekte retninger og dermed inviterer til geometriske forsøk – gir landet Norge en ramme med formatet 5 : 6. Og midt i rammen sitter Torghatten, bergøya med hullet. Er Torghatten et symbol på Norge – med gjennombrudd som stikkord?

F-2 – to fortellinger om midten

to fortellinger om midten

Den andre midtlinjen er meridianen over Stockholm. Som for å si at Stockholm ikke bare har en viktig plass i norsk historie, men er Norges ‘symbolske hovedstad’? Torghatten var tidløs natur; Stockholm er, som i kongens valgspråk’, ‘För Sverige, i tiden’. Hva sier symbolene … ?

F3 – samspillet

samspillet

Stockholm oppviser også en annen egenskap knyttet til den norske rammen. Rammens NS-dimensjone, hengslet i de to nord-hjørnene, treffer Stockholm der de møtes i midt-meridianen. Og Torghatten ligger på den ene innsvingte linjen – som en observatør fra hinsides alt kjent … 

F4 – skandinavias to stemmer

skandinavias to stemmer

Den svenska rammen nesten innhylles i den norske, og midt-meredianene ligger tett inntil hverandre. Fellesskapet er ytterligere understreket. Men hva betyr det? På midt-meridianen finner vi det historiske senteret Uppsala – med felles breddegrad med Oslo

F5 – norge – et signert ekkorom?

Norge - et signert ekkorom

Mercatorsystemet knytter Norge til Patmos, ser det ut til – øya der seeren Johannes fikk åpenbaringene, nedtegnet i Bibelens siste bok. Tolv imaginære stråler går ut fra midtmeridianens bunnpunkt, og Afrikas nordkapp blir Patmos’ motstykke. Er Norge et ekkorom – med signatur?

F6 – sverige, maria og ‘arabisk vår’

sverige, maria og 'arabisk vår'

‘Den arabiske våren’s sirkel (q 0-07; Y-08) inneholder ikke bare de fire islamske hovedstedene, men også Kyjiv. Like langt på vestsiden
av midtmeridianen finner vi Medjugorje (med Maria-åpenbaringene). Medjugorjes meridian er ett med den svenske rammens midtmeridian (gjennom Uppsala), og rammens nord-sør-mål er likt med den ‘arabiske sirkelen’s diameter. En ren tilfeldighet? Den felles meridianlinjen
insisterer på det motsatte.

F8 – rammer for et ‘allnorden’

rammer for et 'allnorden'

Finland, Baltikum og Danmark er inkludert. Rammen har A-format! – et signal om presisjon, kontroll, rutinedyrking, eller enfold? Det ekstra underlige er at rammen for hovedstedene har samme format – 1 : v2 ! Hellig Olav ble skytshelgen for både Gotland og Norge, og i den store
rammen sitter olavsstedene Visby og Stiklestad i midtaksene. I den lille rammen sitter Stockholm på midtmeridianen … som et ekstra notat om denne byens (og Sveriges?) symbolrolle.

F9 – alsta – i europarammen

alsta - i europarammen

F10 – solist i grenseland

solist i grenseland

F11 – en sekskant blir født …

en sekskant blir født …

illustrasjon av en funn-sekvens :
•••
a meridianen Roma-København-Alsta b medjugorje-meridianen (Maria-åpenb.) c, d Uppsala på meridian b og parallell d_ d parallellen
med Oslo, Uppsala og St Petersburg e Eide* i retningen V-N 30 gr fra Uppsala og med samme avstand til a f linjen c-e introduserer Bunnkam-merplanens format (skravert) g formatet f introduserer sekskanten (som kan referere til Midtkammerets profil) h yttermeridianene og avstanden København-Alsta viser Høykammerets planformat 1:2 … (* mitt fødested)